Riskutbildning

Riskutbildning del 1 (Riskettan)

Riskettan (riskutbildning del 1) är en teoretisk kurs som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskfyllda beteenden. Kursen är ca. 4 timmar lång inkl. raster.

Den kan bokas när som helst i utbildningen men det är rekommenderat att du gör den tidigt i din utbildning. Du kan boka en tid själv på elevcentralen eller med hjälp av trafikskolan. Kursen kostar 750:-.

För att bli godkänd i kursen krävs att du:

  • Är närvarande hela tiden
  • Deltar i diskussioner och övningar
  • Återger och redogör för en del fakta

Syfte och mål enligt STR:s undervisningsplan

Syfte: Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkhol, narkotika och trötthet samt andra faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur det kan undvikas.

Mål: Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd av alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kom ihåg!

Ta med dig giltig legitimation till riskutbildningen.

Riskutbildning del 2 (Halkkörning)

Halkbanan är del 2 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort (del 1 är riskettan)

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hantera riskfyllda situationer, främst manövrering på halt underlag.

Utbildningen tar 3-4 timmar att genomföra.

När är det dags för halkbana och vilka är kraven?

Riskutbildningen bör genomföras när du kan hantera bilen väl – i princip så väl att du är redo för uppkörning. Bokar en trafikskola halkbanetid åt dig har körläraren gjort bedömningen att du är redo. Bokar du halkbanan privat får du vara beredd att göra någon form av manövreringstest innan du släpps in på övningsområdet.

Riskutbildningen har inga konkreta krav för godkännande, utan är du bara med och följer instruktionerna ska du bli godkänd. Ett av Transportstyrelsens mål med halkbanekörningen är faktiskt att du ska misslyckas med momenten några gånger för att du ska få känna på konsekvenserna av att överskatta sin prestationsförmåga.

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, vilket innebär att du har lång tid på dig att klara teoriprovet och uppkörningen.

 

Hur det går till på halkbanan

Olika halkbanor har olika rutiner, men här kommer en generell bild av hur utbildningen kan gå till:

Introduktion, teori och andra övningar

Legitimationskontroll (du måste kunna legitimera dig för att halkbanan ska kunna registrera ditt deltagande hos Transportstyrelsen).

Introduktion, alkotest, syfte och mål.

Du får testa hur det känns att krocka i en viss hastighet genom att åka i en stol ner för en liten ramp. 

Du får lära dig att ta sig ur en upp- och nedvänt bil. Frivilligt moment.

Diskussion och reflektion.

Själva halkkörningen

Under körningen på halkbanan sitter du antingen själv eller tillsammans med en annan elev i bilen. Halkbaneinstruktören kan kommunicera med bilen via walkie-talkie. Instruktören kommer även att koppla in och ur ABS och antisladdsystem mellan olika rundor för att du ska få känna på skillnaden. Körning är indelad i olika moment (varje moment görs flera gånger):

Slalomkörning mellan koner.

Bromsningsövningar (både halt och torrt underlag).

Sväng i hal kurva.

Undanmanöver; väja för ett hinder.